درخت خانه اتحاديه به بار نشست

درخت خانه اتحاديه به بار نشست

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه اتحادیه
همزمان با چهل و چهارمین چلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه بررسی  و تصویب شد.

 

به گزارش کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، در چهل و چهارمین جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران که 20 بهمن برگزار شد، یک فوریت یک فوریت طرح الزام شهردرای تهران به تملک و بازسازی خانه باغ معروف به اتحادیه واقع در محدوده منطقه 12 شهردرای تهران و بهره برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی، هنری به تصویب گذاشته شد و تمام اعضا شورای اسلامی شهر تهران به این مصوبه رای دادند.

 

 

 

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه اتحادیه
همزمان با چهل و چهارمین چلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه بررسی  و تصویب شد.

 

به گزارش کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، در چهل و چهارمین جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران که 20 بهمن برگزار شد، یک فوریت یک فوریت طرح الزام شهردرای تهران به تملک و بازسازی خانه باغ معروف به اتحادیه واقع در محدوده منطقه 12 شهردرای تهران و بهره برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی، هنری به تصویب گذاشته شد و تمام اعضا شورای اسلامی شهر تهران به این مصوبه رای دادند.

 

پس از تصویب این مصوبه، این طرح به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می رود تا درمورد تامین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خریداری آن بحث و بررسی شود و ظرف یک ماه به صحن علنی شورای شهر باز می گردد تا دوباره به رای گیری گذاشته شود.

 

 گفتنی است خانه - باغ اتحادیه یکی از باقیمانده های باغ بزرگ لاله زار در محدوده منطقه 12 شهر تهران است که در 12 تیر سال 1384 به شماره 12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود ولی متاسفانه در اثر عدم رسیدگی سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریداری این بنا توسط این سازمان در سال 1384، مالکین خانه اتحادیه درخواست خروج این اثر را از دیوان عدالت اداری کردند و در 24 اسفند 1388 این اثر از ثبت خارج شد. »