حساب کاربری

تب‌های اولیه

نگاهی به عضویت در معمارنت

      معمارنت تارنمایی برای بررسی تحلیلی معماری و شهرسازی و دیگر موضوعات مرتبط با آن است. از این رو می‌توان آن را در زمره‌ی فعالیت‌های تخصصی فرهنگی به شمار آورد. ذات فعالیت حرفه‌ای بر شفافیت و ارائه اطلاعات به همه‌ی پژوهندگان است بی‌هیچ قید و شرط و استثنا. توزیع دانش و تجربه حرفه‌ای به همه جویندگان آن آرزویی انسانی و شدنی است. ما به این مهم باور جدی داریم. از سوی دیگر هزینه‌های نویسندگان، خبرنگاران، ویراستاران، طراحان، عوامل فنی و اجرایی و... چنین تارنمایی، هزینه‌های جدی است. حل خردمندانه دوگانه فوق به همراهی نهادهای دانش محور، تولیدکنندگان صنایع مرتبط و دریافت کمک‌های مالی در قبال ارائه خدمات ویژه علمی است. پیش‌بینی برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای معماری، شهر، میراث فرهنگی، هنر و... برگزاری نشست‌های علمی حرفه‌ای، برگزاری سخنرانی‌های تخصصی، برگزاری سفرهای آموزشی، خدمات ویژه علمی جهت پایان‌نامه‌های مرتبط و مورد تأیید تارنما، دسترسی کامل‌تر به پژوهش‌ها، مقالات اختصاصی مطالب برگزیده معمارنت و غیره همه می‌توانند بخشی از خدمات ویژه‌ای باشند که تارنما به اعضاء ویژه خود ارائه می‌دهد و در قبال آن اعضاء ویژه با عضویت در سایت و پرداخت مبلغی مختصر در بخشی از هزینه‌های تارنما مشارکت کرده و به نوعی در خودگردانی آن سهیم می‌شوند. بنابراین تارنمای معمارنت دارای یک عضویت عمومی رایگان در کنار یک عضویت ویژه است که خدمات بیشتری از تارنما دریافت می‌دارند. عضویت در تارنما چه عضویت عادی و چه عضویت ویژه مستلزم پرکردن فرم همکاری با تارنماست و معمارنت از همکاری همه‌ی اعضا در همه‌ی زمینه‌های پژوهشی، مطالعاتی، آموزش، ترجمه، طراحی، بازاریابی، ... با آغوش باز استقبال می‌کند. امیدواریم که به مرور زمان و با قوام ساختار و نیروهای تارنما بتوانیم پاسخگوی بخشی از نیازهای حرفه ای در شرایط حاضر باشیم.
با تشکر تارنمای معمارنت