روزى كه ديگر "كوچه سنگتراشها"نيست
تاریخ درج در سایت: 17/10/2015 تعداد بازدید: 1,266 تعداد نظرات 0
گفتگو از:
مريم عباسي با شهريار ناسخيان
بى خوابى از جنس تلگرام
تاریخ درج در سایت: 07/10/2015 تعداد بازدید: 1,258 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
سرای عامری‎هامهمانپذیرنوین درمعماری بومی
تاریخ درج در سایت: 15/07/2015 تعداد بازدید: 1,331 تعداد نظرات 0
گفتگو از:
سارا کریمی
پردیسان، بستری برای تبادل فرهنگی
تاریخ درج در سایت: 15/03/2015 تعداد بازدید: 1,634 تعداد نظرات 0
گفتگو از:
سارا کریمی

دومین بخش گفتگو با مهندس تقی‎زاده

این گفتگو دومین بخش از گفتگوهایی است که راجع به طرح پردیسان، زمینه‎های تاریخی و تاثیرات آن پی گرفتیم. در نخستین بخش مهندس تقی زاده به تشریح وضعیت و تاریخچۀ قوانین مرمت در ایران پرداختند و لزوم انجام این پروژه را برشمردند.

 

مردم، احیاگران میراث فرهنگی
تاریخ درج در سایت: 03/02/2015 تعداد بازدید: 1,963 تعداد نظرات 0
آثارخانه‌ای در دجلۀ وقف
تاریخ درج در سایت: 22/05/2013 تعداد بازدید: 1,839 تعداد نظرات 0
گفتگو از:
معمارنت

معمارنت-  در گفتگوی حاضر به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی، پای صحبت مدیر‌عامل کتابخانه و موزۀ ملی ملک، سید محمد مجتبی حسینی، نشسته‌ایم و با محوریت رویکردهای اساسی موزه طی سالیان اخیر، به گفتگو دربارۀ راهکارها و اقدامات صورت گرفته برای جذب مخاطب، ابعاد توسعۀ متوازن موزه...

پیرنیا از زبان میرعمادی
تاریخ درج در سایت: 16/03/2013 تعداد بازدید: 3,009 تعداد نظرات 1

معمارنت- تمام معماران و مرمت‎گران امروز پیرنیایی را که در نائین متولد شد و در خانۀ رسولیان یزد به خاک سپرده شد را از طریق آثارش می‎شناسند. اما همیشه این پرسش دربارۀ صاحبان آثار تاثیرگذار در اذهان مطرح می‎شود که «او چگونه می‎زیست و کار می‎کرد؟» برای پاسخگویی به این سوال دربارۀ محمدکریم پیرنیا،...

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی
تاریخ درج در سایت: 27/11/2011 تعداد بازدید: 3,593 تعداد نظرات 0
گفتگو از:
معمار نت

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی دربارۀ لزوم ایجاد سایت معمارنت   
 معمارنت : با توجه به تمایل دانشجویان به استفاده از فضاهای مجازی نسبت به فضاهای کتابخانه ای و سختی برگزاری جلسات در شرایط فعلی با مشکلات رفت و آمد و موانع دیگری که برای جمع شدن افراد به صورت فیزیکی در...