به بهانه مرمت خانه اثر وارطان
تاریخ درج در سایت: 15/07/2015 تعداد بازدید: 2,651 تعداد نظرات 0
نویسنده:
ماندانا يزدان شناس

ه بهانۀ مرمتِ خانۀ اثر وارطان
سهم شهروند از بنای تاریخی ارزش‌مند چه می شود؟
ماندانا یزدان شناس ـ معمار و تهران پژوه