فراخوان نمایشگاه عکس «میراث فرهنگی زیر آب»

کمیسیون ملی یونسکو - ایران در نظر دارد نمایشگاه عکسی با موضوع «میراث فرهنگی زیر آب» در اردیبهشت 91 در گالری کمیسیون ملی یونسکو برگزار کند.
این نمایشگاه شامل مجموعه عکس‌هایی از محوطه‌های منتخب میراث فرهنگی زیر آب از سراسر جهان، زیبایی‌های تمدن‌های انسانی به روایت یافته‌های زیر آب، بقایای کشتی‌های غرق‌شده قدیمی، غارهای نهان در زیر آب، تنوع میراث فرهنگی زیر آب و شرایط ویژه حفاظت از این میراث در طول قرن‌هاست که توسط بخش کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب یونسکو تهیه شده است.
کمیسیون ملی یونسکو از افرادی که عکس‌های مرتبط با موضوع‌های فوق دارند دعوت می کند آثار خود را به فرمت JPEG و با بزرگنمایی کمتر از 300dpi و حجم کمتر از 5 مگابایت با ذکر نام و نام خانوادگی، نشانی (پستی و الکترونیکی) و شماره تلفن، محل و تاریخ عکسبرداری با توضیح کوتاهی از آن عکس تا قبل از پایان فروردین 91 به پست الکترونیکی گروه فرهنگ کمیسیون به نشانی culture@irunesco.org ارسال کنند.

منابع: 

کمسیون ملی یونسکو ایران     http://www.irunesco.org