به بهانه انتشار بن‌مایه‌های نوین در معماری بوشهر

به بهانه انتشار بن‌مایه‌های نوین در معماری بوشهر

 

معمارنت- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران چهارشنبه 14 اسفند 1392 نشستی با عنوان "معماری را فرهنگ می‌سازد!" به بهانه انتشار کتاب "بن‌مایه‌های نوین در معماری بوشهر" نوشته بهروز مرباغی برگزار می‌نماید. 

 

 

 

معمارنت- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران چهارشنبه 14 اسفند 1392 نشستی با عنوان "معماری را فرهنگ می‌سازد!" به بهانه انتشار کتاب "بن‌مایه‌های نوین در معماری بوشهر" نوشته بهروز مرباغی برگزار می‌نماید. 

 

در این نشست که ساعت 16 الی 19 در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با حضور دکتر علی غفاری برگزار خواهد شد، دکتر محمدمنصور فلامکی، دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر سیروس باور، دکتر حسین سلطان‌زاده و مهندس شهاب‌الدین ارفعی سخنرانی خواهند نمود.