بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه ها چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون میراث جهانی

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه ها

چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون میراث جهانی

سخنرانان:

آقای مهندس محمدرضا حائری قرائت بیانیه ایکوموس

آقای مهندس عادل فرهنگی “کنوانسیون ۱۹۷۲″

آقای ابراهیم حیدری “کلیسای زُور زُور”

چهارشنبه  ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

از ساعت ۱۵ تا ۱۷

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه ها

چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون میراث جهانی

سخنرانان:

آقای مهندس محمدرضا حائری قرائت بیانیه ایکوموس

آقای مهندس عادل فرهنگی “کنوانسیون ۱۹۷۲″

آقای ابراهیم حیدری “کلیسای زُور زُور”

چهارشنبه  ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

از ساعت ۱۵ تا ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

 شما می توانید جهت دریافت اخبار و اطلاعات موسسه به سایت www.iranicomos.org  مراجعه نمایید.