مستند سازي ديجيتالي بناهاي بجنورد در ايكوموس

معمارنت -به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني در ٢٨ مهرماه ٩٣ برگزار مي شود.سخنرانی اول با موضوع:
مستندسازی دیجیتالی مجموعه بناهای از دست رفته در بجنورد
(مجموعه مفخم)
سخنرانخانم مهندس سارا مهرعلی زاده
وسخنرانی دوم با موضوع:
نویافته هایی از مسجد جامع فریومد
سخنران آقای مهندس کاوه منصوری
اين سخنراني ها درساعت ۱۵ الی 18 درتالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار مي شود