ميراث معماري صنعتي معاصر ايران

ميراث معماري صنعتي معاصر ايران

 معمارنت - به همت انجمن مفاخر معماري ايران وتارنماي معماري وشهرسازي معمارنت ،یکصد و پنجاه و ششمین گفتمان هنر و معماری با عنوان
میراث معماری صنعتی معاصر ایران

 

چهارشنبه اين هفته ٩٤/٢/٢ در باغ موزه قصر برگزار مي شود.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ، مجموعه های صنعتی قدیمی به فضاهای مسکونی ، اداری ، فرهنگی و نمایشگاهی تبدیل شده اند در حالی که در ایران ، علیرغم آن که به خصوص کارخانه های دوران پهلوی اول از بهترین و زیباترین نمونه های معماری صنعتی در جهان است ، تخریب این گونه فضاها از اولویت بیشتری برخوردار است تا حفاظت و احیای آن و تنها نمونه های اندکی از بناهای صنعتی پیشین ، احیا و تغییر کاربری داده شده اند. این در حالی است که این بناها، به واسطه داشتن ابعاد بزرگ ، استقرار در نقاط مطلوب شهری ، انعطاف پذیری پلان ها (به علت دارا بودن ساختار مدولار) و ... برای تبدیل به کاربری های متنوع ، به خصوص خدمات عمومی و شهری، از قابلیت فوق العاده ای برخوردار می باشند. در این راستا و به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر این آثار، در وهله ی نخست باید به مستند نگاری و معرفی ارزش ها و پتانسیل های این بناها توجه شود. همچنانکه مطالعه تجارب چند دهه ی گذشته ی سایر کشورها، از دیگر گام های مهم برای درک اهمیت و حفاظت از این نوع معماری به شمار می آید.
کتاب میراث معماری صنعتی معاصر ایران، نگارش خانم لیلا پهلوان زاده، به چگونگی پیدایش صنعت در جهان ( زادگاه انقلاب صنعتی) و نتایج آن و همچنین مکان یابی و معماری ساختمان های صنعتی آن دوران اشاره دارد و سپس به بررسی پیدایش صنعت در ایران و چگونگی آشنایی پادشاهان قاجار با مظاهر تمدن جدید در کشورهای اروپایی می پردازد. این بررسی شامل صنایع ایران در دوران قاجاریه و پهلوی است که تمامی کارخانه های این دو دوره را در بر می گیرد، همچنین نمایشگاه های متعدد امتعه و کالاهای ایرانی که در ایران و یا در کشورهای  دیگر برگزار شده نیز معرفی می شوند. بخش بعدی کتاب، مقوله ی شکل گیری نخستین کارخانه های را در کشورهای مختلف بررسی می کند و در ادامه به ذکر بناهای صنعتی مهم کشورهای جهان می پردازد. معرفی کارخانه های مهم استان اصفهان و یزد در دوران پهلوی اول و دوم با معرفی اسناد تاریخی و روزنامه های مرتبط با این نهادهای صنعتی، به همراه توضیح پیرامون صنایع دستی و همچنین تاریخ شکل گیری کمپانی های تجاری پس از انقلاب مشروطیت در این مجموعه پیگیری شده است. چگونگی ورود در صنایع نوین، مکان یابی آن ها در شهرها و مشخصات کالبدی، سازه ای و تزیینات بناهای صنعتی، از دیگر موارد بررسی شده می باشند.
در یکصد و پنجاه و ششمین گفتمان هنر و معماری، که به معرفی کتاب میراث معماری صنعتی معاصر ایران اختصاص دارد، آقایان دکتر سیروس باور و دکتر اسکندر مختاری طالقانی با اشاره به میراث معماری صنعتی ایران به معرفی ارزش های کتاب حاضر می پردازند که با نمایش بخشي از فيلم بوق كارخانه هاهمراه است.
 
                     زمان: چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه 1394 از ساعت 16 الی 18:30
                     مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی

پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.
 
انجمن مفاخر معماری ایران
        www.ammi.ir