رونمايي از كتاب هاي ميراث معماري صنعتي معاصر ايران

گنجینه فرهنگ آثار معماری ایران - میراث معماری صنعتی معاصر ایران

سخنرانان:

سیروس باور

اسکندر مختاری طالقانی

تالیف:

لیلا پهلوان زاده

 

گنجینه فرهنگ آثار معماری ایران - میراث معماری صنعتی معاصر ایران

سخنرانان :

سیروس باور

اسکندر مختاری طالقانی

تالیف :

لیلا پهلوان زاده