بازخواني داوري مسابقه يادبود شمس تبريزي

بازخواني داوري مسابقه يادبود شمس تبريزي
نویسنده: 
امان افخمي

بازخواني يك " داوري"
 
به طنزی شاید تلخ بر این باور شویم که اگر به اشتباه در روز داوری مسابقه بناي يادمان شمس تبریزی، به جای شرکت کنندگان، داوران را قضاوت می کردیم، چه می شد ؟
بالطبع باید روندی را طی و در انتها بیانیه ای صادر می کردیم. پس این چنین می کنیم و خود را مثلا "کمیته استیناف" می نامیم...

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمایید.