گزارش دهم "يكصد معمار ،يكصد انتخاب "

گزارش هفتم
درخواست همکاری و کمک
خوشبختانه پروژه «یکصد معمار، یکصد انتخاب» مخاطبین زیادی پیدا می کند و علاوه بر آنانی که در مراسم حضور می یابند، تعداد کثیر دیگری نیز پی جوی بحث ها و نظرهای ارائه شده در نشست ها هستند. امروز، به سادگی و فروتنی می توانیم اعلام کنیم این برنامه دامنه بزرگتری یافته و نیاز به همیاری و هم نوایی مخاطبین دارد.
ما به کمک نیاز داریم!
برای هر نشست، علاوه بر تماس و مذاکره با معماران، که فعالیتی است پر رمز و راز، جمع بندی نتایج و تدارک مجموعه اسناد برای نشست های بعدی، انرژی و فعالیت وسیعی می طلبد که در مواردی خارج از توان مجری پروژه است. ما نیاز داریم :
- نوار نشست ها پیدا شود،
- این متن ها بازخوانی و ویرایش شود؛
- متن های ویرایش شده به رویت سخنران ها برسد و هر یک از آنها نظرات و اصلاح های خود را اعمال نمایند،
- در صورت نیاز، متن های سخنرانی با اطلاعات جانبی، البته با کمک و هدایت خود سخنران، مستندسازی و با پانویس ها و پی نویس ها تکمیل شود؛
- با فرمت این دیزاین صفحه بندی شود؛
برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید.