دو سخنراني درايكوموس

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند:
 
سخنرانی با موضوع:
تأملی معرفت شناختی در مفهوم ماده و معنا در باستان شناسی
سخنران:
آقای دکتر حکمت الله ملاصالحی
 
سخنرانی دوم با موضوع:
نقش تراویتونیک در بررسی های باستان شناختی سنگ اژدها: تخت سلیمان
سخنران:
آقای دکتر محمدرضا قدری
و
نمایش فیلم مستند
دوشنبه 14 دی ماه از ساعت 15 الی 18
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان