نشست اختصاصي قزوين در ايكوموس

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند

 

نشست اختصاصی قزوین

  

:سخنرانی اول با موضوع 

روزنامه سفر عزالدوله به محال الموت قزوین 

سخنران: آقای مهندس مهرزاد پرهیزکاری 

:سخنرانی دوم با موضوع 

آب انبارهای شهر قزوین 

سخنران: خانم مهندس سمیه مراقی 

:سخنرانی سوم با موضوع 

گزارشاتِ مستندنگاریِ اقداماتِ مرمتیِ 

دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ مسجدالنبیِ قزوین 

سخنران: خانم مهندس فهیمه جعفری 

همراه با پخش فیلم

 

 

 

 

سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵

 

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،‏

 

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

 

 IRANICOMOS.ORG