آثار معرفي شده در ده نشست يكصد انتخاب ،يكصد معمار

تب‌های اولیه

یکصد معمار، یکصد انتخاب

آثار معرفي شده در ده نشست يكصد انتخاب ،يكصد معمار

نشست اول، 22 مهرماه 1394

1- فرهنگ سرا نیاوران، اثر کامران دیبا، با معرفی محمدرضا نیکبخت

2- موزه هنرهای معاصر، اثر کامران دیبا، با معرفی غزال کرامتی

3- برج آزادی، اثر حسین امانت، با معرفی حمیدرضا ناصر نصیر

4- عمارت مجلس سنا، اثر محسن فروغی و حیدر غیایی، با معرفی ابوالحسن میرعمادی

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...