نشستِ یادبودِ شادروان استاد علی اصغر شعرباف

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند 

نشستِ یادبودِ هنرمندِ برجستۀ معماریِ سنتیِ ایران،‏ 

شادروان استاد علی اصغر شعرباف 

:با حضور  

آقای مهندس محمدحسن محبعلی 

 آقای مهندس حسین رایتی مقدم 

آقای مهندس حسین پورنادری 

آقای مهندس عادل فرهنگي 

سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ 

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،‏

 

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

 

IRANICOMOS.ORG