میزگرد حفاظت از بافت تاریخی تهران، درس‌های پلاسکو

میزگرد حفاظت از بافت تاریخی تهران، درس‌های پلاسکو