ديستيلرى (DISTILKERY)به مثابه فضايى شهري وعمومى

ديستيلرى (DISTILKERY)به مثابه فضايى شهري وعمومى
نویسنده: 
سارا رحمتى

دیستیلری منطقه ای تجاری – مسکونی در شرق مرکز شهر تورنتو است که بخش مهمی از آن را بافت تاریخی ای با بیش از چهل ساختمان و ده خیابان شکل می دهد. بافتی که از دوران ویکتوریایی بزرگترین مجموعه معماری صنعتی امریکای شمالی به شمار می رود ؛ در قرن نوزدهم یک منطقه ی کارخانه ای وسیع در سطح شهر تورنتو و نیز بزرگترین نمونه از این دست در سرتاسر امپراتوری بریتانیا بوده است .
ادامه مطلب ...