پیشنهادهای دانش بومی مناطق زلزله‌زده برای اسکان موقت

نویسنده: 
پويش كپروكولمان
تیتر عکس: 
كولمان ساخته شده توسط عليرضا سهرابى ٥روز بعد از زلزله
پیشنهادهای دانش بومی مناطق زلزله‌زده برای اسکان موقت

لحظه حساس انتخاب

رفتار مردم آسیب‌دیده در زلزله اخیر کرمانشاه، از همان لحظه وقوع زلزله، عمیقا قابل تامل و قابل آموختن بود. پیش از وقوع زلزله نوعی عدم مشارکت عمومی در جامعه موج می‌زد و نهادهای دلسوز، نگران از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی بودند. در چنین شرایطی که هر کدام از ما هم انگشت اتهام را به سوی نهادهای مسئول نشانه گرفته بودیم و هم چشم امیدمان را به بیرون از خودمان (و عموما دولت) دوخته بودیم، اما رفتار مردم زلزله‌زده کرمانشاه و روستاهای پیرامونش حکایت دیگری را رقم می زد. درست در اوج بحران و با دست خالی، از همان ساعات اولیه پس از بروز حادثه:
-  دست در دست هم دادند و برای نجات خودشان اقدام کردند؛
- در آن شرایط بغرنج و پیچیده اهالی زلزله زده مناسب ترین راه‌حل های سکونت پیاده کردند؛
- از تقلید و ماجراجویی‌های شخصی دوری و بر انچه داشتند و از بوم و محیط گرفته بودند تکیه کردند.
روایتی را که می گوئیم و تصویرهائی را که می بینید گواه این رفتار خردمندانه زلزله زدگان است: