جایزۀ 2013 حفظ میراث فرهنگی یونسکو

جایزۀ 2013 حفظ میراث فرهنگی یونسکو

معمارنت – فراخوان یونسکو برای جایزۀ میراث آسیا و اقیانوسیه 2013 که جزئی از برنامۀ حفظ میراث فرهنگی این سازمان است؛ از فعالان این عرصه دعوت کرده که آثار خود را تا 11 فروردین ماه ارسال کنند.
یونسکو به هدف شناسایی بهترین بناهای حفظ/مرمت شده با قدمت بیش از ۵۰ سال در منطقه این مسابقه را برگزار می‎کند و کارهایی که در طی ۱۰ سال گذشته به اتمام رسیده‎اند مجاز به شرکت در این رقابت هستند.

 

 

معمارنت – فراخوان یونسکو برای جایزۀ میراث آسیا و اقیانوسیه 2013 که جزئی از برنامۀ حفظ میراث فرهنگی این سازمان است؛ از فعالان این عرصه دعوت کرده که آثار خود را تا 11 فروردین ماه ارسال کنند.

 

یونسکو به هدف شناسایی بهترین بناهای حفظ/مرمت شده با قدمت بیش از ۵۰ سال در منطقه این مسابقه را برگزار می‎کند و کارهایی که در طی ۱۰ سال گذشته به اتمام رسیده‎اند مجاز به شرکت در این رقابت هستند.

 

جوایز حفظ میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو 2013  در جهت تجلیل از دستاورد اشخاص، سازمان‎های فعال در بخش خصوصی و پروژه‎های خصوصی- دولتی در مرمت موفقیت آمیز ساختمان های دارای ارزش تاریخی در منطقه اهدا می‎شوند.

 

پیش از این یونسکو از سال  ۲۰۰۰ ، 469  تقاضای شرکت از 24 کشور دریافت کرده است که شامل گستره عظیمی از پروژه های حفظ آثار، از سکونت گاه های شخصی تا مجتمع های کاخ ها بوده است. بسیاری از شرکت کنندگان با عمل نمودن به عنوان عامل فعال در کار حفظ آثار منطقه ای، توانسته اند معیارهایی فنی و اجتماعی برای حفظ آثار در منطقه بنا نهند. در طی سالیان، پروژه ها نشان دهنده بیشتر شدن فعالیت ها و ارتقای سطح کیفی حفظ آثار در آسیا و اقیانوسیه بوده اند.

 

برای دریافت بروشور انگلیسی رقابت آسیا اقیانوسیه فایل پیوست را دانلود کنید.
سایت رسمی جایزه آسیا پاسفیک:
http://www.unescobkk.org/culture/wh/asia-pacific-heritage-awards/2013ha/

 

 

 

http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/culture/heritage_awards/2...