نگاهی به هویت و کاربری بناها در تخت‎جمشید

نگاهی به هویت و کاربری بناها در تخت‎جمشید

شاهرخ رزمجو باستان‌شناس و مورخ ایرانی  و مدرس گروه باستان‎شناسی دانشگاه تهران است که از جملۀ پژوهش‎های مهم او می‎توان به ترجمۀ بخشی از متن منشور کوروش از بابلی به فارسی اشاره کرد که به تازگی در ایران منتشر شده است. همچنین او تاکنون کاوش‌هایی در چند مکان باستانی انجام داده که از مهمترین آنها کاوش نیایشگاه مهری نیاسر در نزدیکی کاشان است

 

 نگاهی به هویت و کاربری بناها در تخت‎جمشید
 

معمارنت- شاهرخ رزمجو به دعوت کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران سخنرانی‎ای با عنوان نگاهی به هویت و کاربری بناها در تخت جمشید خواهد کرد.
شاهرخ رزمجو باستان‌شناس و مورخ ایرانی  و مدرس گروه باستان‎شناسی دانشگاه تهران است که از جملۀ پژوهش‎های مهم او می‎توان به ترجمۀ بخشی از متن منشور کوروش از بابلی به فارسی اشاره کرد که به تازگی در ایران منتشر شده است. همچنین او تاکنون کاوش‌هایی در چند مکان باستانی انجام داده که از مهمترین آنها کاوش نیایشگاه مهری نیاسر در نزدیکی کاشان است.
این سخنرانی از ساعت 15 تا 17 چهارشنبه شانزدهم اسفندماه در تالار دکتر شیرازی، فرهنگستان هنر برگزار می‎شود و حضور عموم در آن آزاد است
.