بوي بد، گردشگران را از چغازنبيل فراري داد

بوي بد، گردشگران را از چغازنبيل فراري داد
نویسنده: 
سورنا لطفي‌نيا

گستره‌ي ميراث جهاني چغازنبيل راه خوبي براي گذر چارپايان و دام‌ها است. فضولات حيواني در راه گردشگران و بوي بد پساب‌هاي نيشکر در اين فصل، شوندي(:سببي) ‌شده تا گردشگران از بازديد گستره‌ي جهاني چغازنبيل خودداري کنند. از سوي ديگر کارخانه‌هاي پيرامون چغازنبيل که البته فاصله بسياري تا اين اثر دارند، زمين‌هاي بسياري را زير کشت نيشکر دارند.

گستره‌ي ميراث جهاني چغازنبيل راه خوبي براي گذر چارپايان و دام‌ها است. فضولات حيواني در راه گردشگران و بوي بد پساب‌هاي نيشکر در اين فصل، شوندي(:سببي) ‌شده تا گردشگران از بازديد گستره‌ي جهاني چغازنبيل خودداري کنند. از سوي ديگر کارخانه‌هاي پيرامون چغازنبيل که البته فاصله بسياري تا اين اثر دارند، زمين‌هاي بسياري را زير کشت نيشکر دارند.
به گزارش ميراث خبر؛ چغازنبيل، نيايشگاه باستاني‌است که در روزگار ايلامي‌ها و نزديك به ١٢٥٠ پيش از ميلاد ساخته شده‌است. اين اثر تاريخي که در سال ١٩٧٩ در سياهه‌ي ميراث جهاني يونسکو ثبت شد ‌امروزه جاي چريدن گوسفندان شده است و تنها ١٠ تن نيروي كارشناس و نگهبان دارد.
 
«بهنام اسکندري»، باستان‌شناس و راهنماي گردشگري چغازنبيل در‌باره‌ي بوي بد در اين گستره‌ي باستاني گفت: «امروزه بوي بدي چغازنبيل يا از تخمير زباله‌هاي نيشکر است، يا پسمانده‌ي زباله‌اي است که با آب درهم آميخته شده است.»
اثر جهاني چغازنبيل در مثلثي جاي گرفته است که ٣ راس آن کارخانه‌هاي ميان‌آب، کارون و هفت‌تپه قرار دارند که اين کارخانه‌ها، زمين‌هاي گسترده‌اي را زير کشت نيشکر دارند. برداشت نيشکر از راه آتش زدن انجام مي‌شود که اين به خودي خود يک آلاينده‌ي طبيعي به شمار مي‌آيد که هم به چغازنبيل و هم به مردم آسيب مي‌رساند.
روستاييان بر اين باورند كه، ٣ راه بيشتر براي گذر چارپايان ندارند. ٢ راه  پيرامون چغازنبيل است که به شوند دره‌هاي ژرف مرگ دام‌ها را درپي دارد. مي‌ماند يک راه که  هموار و کوتاه است و آن هم گذر گوسفندان از ميانه‌ي چغازنبيل است.
به گفته‌ي روستاييان پيرامون چغازنبيل، حتا پايگاه ميراث‌فرهنگي بارها جلوي گذر دام‌ها را گرفته‌اند که گله‌‌هاي پي در پي در شوراي حل اختلاف را دربر داشته است.