رویدادها

تدابیر بصری در نقاشی سردر قیصریه اصفهان در ايكوموس

میراث فرهنگی: 

 عمارنت-به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران

 سخنرانی با موضوع:

تصور عامه شاه عباس و تدابیر بصری در نقاشی دیواری سردر قیصریه در اصفهان

 A ‘Public Image’ of Shah Abbas I and Visual Strategies in the Murals of the Qaysariya Portal in Isfahan

 با سخنراني

 دکتر مارکوس ریتر

 Dr. Markus Ritter

 سه شنبه 14 بهمن ماه 1393 ساعت ۱۵ الی 18

گزارش رونمايي كتاب خيابان ولي عصر

میراث فرهنگی: 

معمارنت-سه شنبه ٩ديماه كتاب خيابان وليعصر در فرهنگستان هنر رونمايي شد.
در ابتدا مسجد جامعي نيازبه شناخت و وكشف تهران را ياداور شد همچنان كه گاندي هند را كشف كرد واين كشف به معناي بازشناسي است.
اسكندر مختاري به خاستگاه اوليه كتاب اشاره كردكه سفارشي از سوي زيباسازي بامصوبه شوراي شهرتهران براي ثبت خيابان وليعصربود.
در اين كار محمد حسن طالبيان با پژوهشكده ميراث ،پيروز حناچي با پژوهشكده فرهنگ وهنر دانشگاه تهران ،محيط طباطبايي به عنوان مرجع واسكندر مختاري به عنوان ناظر وهمكارثبت همكاري كردند.

تخریب مسجد دوره سلجوقی در قزوین برای احداث خیابان

میراث فرهنگی: 

نویسنده کتاب تاریخی «اودلاجان» گفت: ناراحتی بسیار عمیقی دارم، زیرا مسجد حیدریه قزوین را که دارای کتیبه‌های سلجوقی است می‌خواهند تخریب کنند و از بین ببرند و به جایش خیابان بکشند.

نشست هاي "كتابخانه ،موزه وارشيو" در موزه ملك

میراث فرهنگی: 

 

معمارنت -نخستين نشست از سلسله نشست‌های «کتابخانه، موزه و آرشیو (گذشته، حال، آینده)» در کتابخانه و موزه ملی ملک، در روز شنبه 6 دی 1393 خورشیدی با موضوع «سیاست‌گذاری اطلاعات و دانش در علوم کتاب‌داری، موزه‌داری و آرشیوداری» برگزار می‌شود.

برنامه چهاردهمين دوره هم انديشي در دي ماه

میراث فرهنگی: 

 

 

  

 

معمارنت -برنامه چهاردهمین دوره هم‌اندیشی انجمن نفاخر معماري ايران در دی ماه ١٣٩٣
 به شرح زير اعلام شد: