مدیریت بحران در میراث فرهنگی به مناسبت سالروز زلزله بم

مدیریت بحران در میراث فرهنگی به مناسبت سالروز زلزله بم
نویسنده: 
مهرداد بهمنی
 میراث فرهنگی

از سال‌ها پیش حضور در مرحله امداد سوانح طبیعی مثل زلزله ناغان بختیاری، زلزله زرند، زلزله بم و مشاهدات بازسازی زلزله‌های قیر و کارزین فارس یا منجیل  و عجیب‌تر از همه سیل رودخانه خشک قم، تجربه ملموسی از بحران و نحوه مدیریت آن را رقم‌زده بود. از طرف دیگر آتش‌سوزی مجلس شورای ملی و تجربه پس ‌از آن به همراه اخبار سرنوشت موزه‌ها، بناهای تاریخی محوطه‌های تاریخی و بازار خریدوفروش اشیاء تاریخی در موصل و رقه و حلب و پالمیرا و سرنوشت مجسمه‌های بودا در بامیان همواره موضوع مدیریت بحران در میراث فرهنگی را به روز نگاه می‌دارد.