تاریخ درج در سایت: 19/09/2015 تعداد بازدید: 1,202 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 16/09/2015 تعداد بازدید: 1,050 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 10/09/2015 تعداد بازدید: 1,308 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 29/08/2015 تعداد بازدید: 1,428 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 29/08/2015 تعداد بازدید: 1,376 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 24/08/2015 تعداد بازدید: 1,864 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 23/08/2015 تعداد بازدید: 1,371 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 23/08/2015 تعداد بازدید: 1,229 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 05/08/2015 تعداد بازدید: 1,415 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 02/08/2015 تعداد بازدید: 1,074 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/07/2015 تعداد بازدید: 1,363 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/07/2015 تعداد بازدید: 1,321 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/07/2015 تعداد بازدید: 1,127 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/06/2015 تعداد بازدید: 1,298 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,215 تعداد نظرات: 0

معمارنت -پانزدهمین دوره هم‌اندیشی هاي انجمن مفاخر معماري درتیر 1394

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,275 تعداد نظرات: 0

برای معماری که معمار نبود.
سهیلا بسکی دیگر نیست.
 

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 1,105 تعداد نظرات: 0

نشانه حيات گنجشك
نه دَمي بود كه فرو مي رفت
نه دُمي كه مي جنبيد
اوازي مكرر در گلو بود
كه هنوز
دراوج ارامش ،
شتاب داشت.

تاریخ درج در سایت: 20/06/2015 تعداد بازدید: 805 تعداد نظرات: 0

 معمارنت - پانزدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماري ايران درخرداد 1394

تاریخ درج در سایت: 15/04/2015 تعداد بازدید: 1,379 تعداد نظرات: 0

بزرگداشت روز معمار، یادمان و نهمین دوره جایزه معماری میرمیران دوم اردیبهشت ماه 1393

 

تاریخ درج در سایت: 15/03/2015 تعداد بازدید: 1,231 تعداد نظرات: 0