تاریخ درج در سایت: 31/10/2016 تعداد بازدید: 1,464 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 17/10/2016 تعداد بازدید: 996 تعداد نظرات: 0

هجدهمین دوره هم‌اندیشی
برنامه‌ آبان 1395
 
چهارشنبه 95/8/5: موج دوم الگوریتم معماری
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

تاریخ درج در سایت: 15/10/2016 تعداد بازدید: 7,892 تعداد نظرات: 0

کوبه:

تاریخ درج در سایت: 28/09/2016 تعداد بازدید: 1,231 تعداد نظرات: 0

نام کتاب: حفاظت و مرمّت سازه ای میراث معماری
نویسنده: جورجو کروچی
مترجمان: دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی و دکتر مهرداد حجازی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ درج در سایت: 26/09/2016 تعداد بازدید: 1,056 تعداد نظرات: 0

معمارنت -دویست و بیستمین گفتمان هنر و معماری با موضوع
 

تاریخ درج در سایت: 21/09/2016 تعداد بازدید: 5,735 تعداد نظرات: 0

تاریخ درج در سایت: 19/09/2016 تعداد بازدید: 1,161 تعداد نظرات: 0

هجدهمین دوره هم‌اندیشی

برنامه‌ مهر 1395

تاریخ درج در سایت: 13/09/2016 تعداد بازدید: 1,359 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 11/09/2016 تعداد بازدید: 1,228 تعداد نظرات: 0

-------------------------------------

دویست و هجدهمین گفتمان هنر و معماری

تناسبات در معماری

تاریخ درج در سایت: 10/09/2016 تعداد بازدید: 1,312 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 1,477 تعداد نظرات: 0

فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان

تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 3,338 تعداد نظرات: 0

یکصد معمار، یکصد انتخاب

اثار معرفي شده در ده نسشت يكصد انتخاب ،يكصد معمار

تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 1,101 تعداد نظرات: 0

 

دویست و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری

 

نظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری

تاریخ درج در سایت: 14/08/2016 تعداد بازدید: 1,263 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 10/08/2016 تعداد بازدید: 1,531 تعداد نظرات: 0
نشست دهم يكصد معمار،يكصد انتخاب
تاریخ درج در سایت: 06/08/2016 تعداد بازدید: 2,718 تعداد نظرات: 0
انجمن مطالعات معماری دانشگاه تهران
تاریخ درج در سایت: 24/07/2016 تعداد بازدید: 1,574 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 18/07/2016 تعداد بازدید: 1,605 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 17/07/2016 تعداد بازدید: 2,566 تعداد نظرات: 0
پل عابر پیاده حقانی

پل عابر پیاده حقانی برنده جایزه بین المللی شیکاگو 2016 گردید .

تاریخ درج در سایت: 16/07/2016 تعداد بازدید: 1,382 تعداد نظرات: 0
گزارش نشست نهم يكصد معمار يكصد انتخاب