تاریخ درج در سایت: 01/11/2016 تعداد بازدید: 1,496 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 31/10/2016 تعداد بازدید: 1,725 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 17/10/2016 تعداد بازدید: 1,178 تعداد نظرات: 0

هجدهمین دوره هم‌اندیشی
برنامه‌ آبان 1395
 
چهارشنبه 95/8/5: موج دوم الگوریتم معماری
ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

تاریخ درج در سایت: 15/10/2016 تعداد بازدید: 8,109 تعداد نظرات: 0

کوبه:

تاریخ درج در سایت: 28/09/2016 تعداد بازدید: 1,442 تعداد نظرات: 0

نام کتاب: حفاظت و مرمّت سازه ای میراث معماری
نویسنده: جورجو کروچی
مترجمان: دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی و دکتر مهرداد حجازی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ درج در سایت: 26/09/2016 تعداد بازدید: 1,267 تعداد نظرات: 0

معمارنت -دویست و بیستمین گفتمان هنر و معماری با موضوع
 

تاریخ درج در سایت: 21/09/2016 تعداد بازدید: 6,055 تعداد نظرات: 0

تاریخ درج در سایت: 19/09/2016 تعداد بازدید: 1,325 تعداد نظرات: 0

هجدهمین دوره هم‌اندیشی

برنامه‌ مهر 1395

تاریخ درج در سایت: 13/09/2016 تعداد بازدید: 1,593 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 11/09/2016 تعداد بازدید: 1,470 تعداد نظرات: 0

-------------------------------------

دویست و هجدهمین گفتمان هنر و معماری

تناسبات در معماری

تاریخ درج در سایت: 10/09/2016 تعداد بازدید: 1,536 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 1,697 تعداد نظرات: 0

فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان

تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 3,552 تعداد نظرات: 0

یکصد معمار، یکصد انتخاب

اثار معرفي شده در ده نسشت يكصد انتخاب ،يكصد معمار

تاریخ درج در سایت: 28/08/2016 تعداد بازدید: 1,297 تعداد نظرات: 0

 

دویست و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری

 

نظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری

تاریخ درج در سایت: 14/08/2016 تعداد بازدید: 1,519 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 10/08/2016 تعداد بازدید: 1,784 تعداد نظرات: 0
نشست دهم يكصد معمار،يكصد انتخاب
تاریخ درج در سایت: 06/08/2016 تعداد بازدید: 2,991 تعداد نظرات: 0
انجمن مطالعات معماری دانشگاه تهران
تاریخ درج در سایت: 24/07/2016 تعداد بازدید: 1,857 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 18/07/2016 تعداد بازدید: 1,893 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 17/07/2016 تعداد بازدید: 2,936 تعداد نظرات: 0
پل عابر پیاده حقانی

پل عابر پیاده حقانی برنده جایزه بین المللی شیکاگو 2016 گردید .