افزودن دیدگاه جدید

میثاق شورا با شهر اصفهان

معمارنت-  پیوند میان فعالان حوزه‌های مختلف شهری و شورای شهر اصفهان حاصل تجربۀ موفقی طی انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا بود. در این حرکت شخصیت‌های فعال در حوزه‌های متنوع شهری گردهم آمده و با نگارش میثاق‌نامه‌ای برآمده از انتظارات و نیازهای ملموس مردم اصفهان کاندیداهای شورای این شهر را مخاطب قرار داده و شرط پشتیبانی از حضور آنها در شورا را اعلام تعهد به این میثاق نامه دانستند. تجربه ای که می‌تواند در جهت مبنا قرار گرفتن برنامه‌ سالاری به جای رابطه سالاری میان فعالان به عنوان نمایندگان معنوی مردم و مسئولان شهر تعمیم یابد.

 

 

معمارنت-  پیوند میان فعالان حوزه‌های مختلف شهری و شورای شهر اصفهان حاصل تجربۀ موفقی طی انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا بود. در این حرکت شخصیت‌های فعال در حوزه‌های متنوع شهری گردهم آمده و با نگارش میثاق‌نامه‌ای برآمده از انتظارات و نیازهای ملموس مردم اصفهان کاندیداهای شورای این شهر را مخاطب قرار داده و شرط پشتیبانی از حضور آنها در شورا را اعلام تعهد به این میثاق نامه دانستند. تجربه ای که می‌تواند در جهت مبنا قرار گرفتن برنامه‌ سالاری به جای رابطه سالاری میان فعالان به عنوان نمایندگان معنوی مردم و مسئولان شهر تعمیم یابد.

 

این میثاق نامه با واکنش از سوی گروه‌های کاندیدا مواجه شده و با اعلام آمادگی این فعالان برای ارائۀ مشاوره به شورای شهر منتخب پس از انتخابات تداوم پیدا کرد. معمارنت به منظور الگوسازی این تجربۀ تاکنون موفق از پیوند میان فعالان و مسئولان شهری به انتشار این میثاق نامه و بازتاب‌های آن می پردازد.

 

در سایت ایران نامه در این باره می‌خوانیم:
فعالان مدنی و فرهنگی اصفهان، نامزدهای شورای شهر را فراخواندند
 در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا، حدود نود نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران، فعالان مدنی، فرهنگی و زیست محیطی و روزنامه‌نگاران اصفهانی با نگارش و امضای پیمان‌نامه‌ای با عنوان «میثاق با شهر و مردم اصفهان» ضمن بیان دیدگاه‌هایشان درباره اولویت‌های آیندۀ شهر اصفهان که باید مورد توجه اعضای شورای شهر چهارم اصفهان قرار گیرد، مطالبات بنیادین خود از اعضای جدید شورای شهر اصفهان را اعلام کردند و خواستارند که نامزدهای انتخاباتی شورای شهر اصفهان به نشانه حمایت و پایبندی به اصول این پیمان‌نامه، متن آن را امضا و در برنامه انتخاباتی خود مورد توجه قرار دهند.

 

بنیان این میثاق‌نامه بر محور توسعه اصفهان «گردشگری» بر اساس حفظ میراث فرهنگی و طبیعی این شهر تاریخی استوار است. در این میثاق‌نامه که به امضای هفتاد نفر از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی اصفهان رسیده، آمده است:

 

میثاق با شهر و مردم اصفهان
در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا،  فعالان مدنی و چهره های فرهنگی و دانشگاهی امضاء کننده این میثاق، همه کسانی را که  می خواهند در راه توسعه پایدار و همه جانبه استان اصفهان سهمی داشته باشند، فرامی خوانند تا با یکدیگر هم اندیش و هم توان شوند.
در این راستا، آنچه را که برای رسیدن به این آرمان مشترک،  شایسته توجه می دانیم در چهارچوب این میثاق  به اشتراک می‌گذاریم، به آن امید که  عموم مردم و به ویژه کسانی که توانایی عضویت در مهم ترین نهاد مردمی تصمیم گیری شهر را در خود دیده اند و نامزد عضویت در آن شده اند،  با  پذیرش آن، نخستین گام را در تحقق این آرمان های مشترک بردارند و پایبندی خود را به این میثاق اعلام کنند:
 

1.    با شهر و مردم پیمان می بندم که با اعتقاد راسخ بر این که جاذبه های سرشار میراث طبیعی و فرهنگی شهر اصفهان و دیگر شهرها و روستاهای تاریخی این استان، بزرگترین سرمایه مردم استان برای توسعه است، بکوشم تا با برنامه ریزی همه جانبه و معرفی این جاذبه ها به گردشگران داخلی و خارجی، توسعه این استان را بر محور گردشگری پیش برم و باور داشته باشم که «گردشگری محور توسعه استان اصفهان» است.
 

2.    با شهر و مردم اصفهان پیمان می بندم که به پشتوانه تاریخ چند هزارساله شهر کهنسال اصفهان و توانمندی های مردم فرهنگ دوست و هنرپرور این شهر، هماره از هویت فرهنگی آن که آوازه ای جهانی دارد دفاع کنم و بکوشم تا ضمن حفظ این هویت، با رویکردهای نوین بر غنای فرهنگی شهر بیافزایم و بستری مناسب را برای آن که اصفهان به جایگاه درخور به عنوان یک شهر مطرح فرهنگی، و گردشگری در سطح جهانی دست یابد، فراهم آورم.

 

3.    با شهر و مردم پیمان می بندم که برای پاسداشت میراث طبیعی و محیط زیست ارزشمند شهرمان با برنامه ریزی دقیق و مناسب در نهادهای مختلف شهری و ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی، بکوشم تا از حجم آلایندهای منابع خاک و آب و هوا کاسته شود، رویکردی نو به استفاده از منابع غیرآلاینده انرژی و مصرف بهینه انرژی ایجاد شود و تعادلی پایدار در محیط زیست طبیعی و شهری فراهم آید تا هم محیطی سالم و به دور از عوامل بیماری زا برای زندگی شهروندان فراهم آید و هم با رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی جهانی، الگوی مناسبی از یک شهر مطلوب مقصد گردشگری در چهارچوب محور توسعه استان به شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی ارائه شود.
 

4.    با شهر و مردم پیمان می بندم که از شاهرگ حیاتی اصفهان یعنی زاینده رود که نقش بنیادین در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر دارد و حیات مردم این استان و استان های مجاور وابستگی کامل به استمرار جریان زندگی بخش آن دارد و پیوند دهنده میراث فرهنگی و طبیعی، و  یکی از ارکان گردشگری استان است، محافظت کنم و در تحقق مدیریت یکپارچه زاینده رود از سرچشمه تا تالاب با در نظر گرفتن همه ضوابط زیست محیطی و حقابه همه زیستمندان حوضه آبریز زاینده رود تلاش کنم.

 

5.    با شهر و مردم پیمان می بندم که به استان اصفهان با همه شهرها و روستاهایش به عنوان یک مجموعه یکپارچه با پتانسیل های بالای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  نگاه کنم و با توزیع عادلانه منابع، در مسیر توسعه پایدار در راستای محور توسعه استان یعنی گردشگری گام بردارم و در جهت هم افزایی و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف مشترک، در برپایی جلسات مشترک با سایر شوراهای شهر و روستا در استان اصفهان تلاش کنم.

 

6.    با شهر و مردم پیمان می بندم که برای دستیابی به توسعه پایدار استان اصفهان، هیچ طرح و برنامه ای را بدون تامین مناسب زیرساخت ها و توجه به اولویت ها اجرایی نکنم و پیش از ارائه هر طرحی در جهت توسعه جمعیت، توسعه شهر، توسعه واحدهای صنعتی و شهرک سازی ها، بکوشم تا دستگاه های مربوط حتما برنامه هایی برای تامین نیازهای زیر ساختی اعم از منابع آب و غذا،  امکانات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، و شرایط لازم برای اشتغال نیروی آماده به کار را فراهم آورند و از ارائه و اجرای طرح هایی که در تضاد و تقابل با محور توسعه اصفهان قرار دارند، بپرهیزم.
 

7.    با شهر و مردم پیمان می بندم که باور داشته باشم، حفظ و نگهداری میراث فرهنگی شهر اصفهان و دیگر شهرها و روستاهای تاریخی استان، تنها در گرو مدیریت یکپارچه، علمی و روزآمد همراه با تخصیص بودجه مناسب و تامین نیروی انسانی کارآمد است. لذا برای تحقق این مدیریت یکپارچه، باید از یک طرف با همکاری های بین بخشی برای همسویی نهادهایی همچون سازمان میراث فرهنگی، اداره اوقاف، شهرداری ها و هیات های امنای اماکن مذهبی تلاش شود و از سوی دیگر با تفکیک تخصصی مسئولیت ها، از تداخل و موازی کاری در انجام وظایف پرهیز شود.

 

8.    با شهر و مردم پیمان می بندم تا شوراهای شهر و روستا خود را موظف بدانند که در تصمیم گیری های کلان شهر و روستا حتما از نظر مشاوره ای و کارشناسی سازمان های مردم نهاد و کارشناسان دانشگاهی مستقل استفاده نمایند و با دعوت و حضور مداوم آنها در جلسات شورای شهر و به هنگام تصمیم گیری ها در عمل جایگاه مشاوره ای و کارشناسی سازمان های مردم نهاد و نقش مشارکتی آنها در مدیریت کلان شهر را به رسمیت بشناسند.

 

9.    با شهر و مردم پیمان می بندم که به حفظ سیمای شهر، منظر فرهنگی و هویت شهر بیش از پیش  توجه و دقت نظر داشته باشم و از اجرای پروژهای به ظاهر عمرانی که به این مهم خدشه وارد می کنند، جلوگیری کنم.

 

10.    با شهر و مرم پیمان می بندم که در انتخاب مدیران، ترجیجا از بکارگیری افراد بومی، متخصص، و با تجربه علمی و عملی کافی پشتیبانی نمایم  تا شرایطی فراهم آید که در شورای شهر و سایر نهادهای شهری، مدیران و تصمیم گیران بتوانند به دور از علائق و سلائق جناحی خاص به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند و در راستای مسئولیت ها و وظایف خود به شهر و مردم پاسخو بوده و با ارزیابی مداوم عملکرد خود و پذیرش نقاط ضعف و کاستی در اعتلای عملکرد خود بکوشند و در صورت اثبات ناتوانی در انجام وظایف برای پرهیز از خیانت در امانتی که مردم به دست مدیران سپرده اند و جلوگیری از تضییع حق الناس، ضمن پذیرش سوء عملکرد و جبران آن، در اولین فرصت از جایگاه خود استعفا و راه را برای فعالیت نیروهای کارآمدتر فراهم آورند.  

 

11.    با شهر و مردم پیمان می بندم که در هنگام انتخاب شهردار به عنوان راس هرم مدیریت شهری، از انتخاب فردی حمایت کنم که ضمن برخورداری از تجربه و دانش کافی و تعهد به شهر و مردم ، به اصول و موازین اخلاقی ، قانون و عرف نیز به شدت پایبند باشد و مصلحت شهر را هرگز قربانی منافع شخصی و گروهی نکرده و با پرهیز از گروهگرایی و رانت جویی به مقاومت در برابر درخواست گروههای همسودی که حقوق مردم را از راه دور زدن قانون و از طریق چانه زنی با مدیران شهری یا نهاد شورا ضایع می کنند، به شدت مقابله کند.

 

12.    با شهر و مردم پیمان می بندم که با رسانه ها و افکار عمومی، ارتباطی مستمر، صادقانه و شفاف داشته باشم و در پاسخگویی به آنها دقیق، کوشا و مسئول باشم و همچنین در صورت عضویت در شورای شهر، افزون بر این که به عنوان یک عضو مسئول وظایف خطیر خود را به درستی پیگیری نمایم، در مقام یک شهروند نیز برای رای خود و جایگاهی که در آن حضور دارم اهمیت قائل بوده و فراموش نکنم که حضور فعال در هر جلسه به دور از عادت و تکرار همراه با اظهارنظر و اعلام رای آگاهانه، می تواند نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز برای شهر و شهروندانش داشته باشد.
 

بازتاب در خبرگزاری chn:
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=105009&Serv=3&SGr=22
بازتاب در خبرگزاری مهر:
http://www.mehrnews.com/detail/News/2064270
بازتاب در خبرگزاری فارس:
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920225000570
بازتاب در خبرگزاری ایسنا:
http://isfahan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=19713
بازتاب در خبرگزاری موج :
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_C...
بازتاب در پایگاه خبری اصفهان فردا:
http://esfahanefarda.com/index.aspx/n/11885
بازتاب در پایگاه خبری ورامین نیوز:
http://www.varaminnews.com
 

 
حمایت ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان برای شورای شهر
از میثاق با شهر و مردم اصفهان

 ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اصفهان، با صدور اطلاعیه ای حمایت کامل و قطعی خود از میثاق نامه استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان مدنی اصفهان را اعلام کرد و این میثاق نامه را رسماً امضا کرد.

به گزارش ایران نامه، در این اطلاعیه اعلام شده: «ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان با تمام مفاد این میثاق نامه موافق بوده و نامزدهای این ائتلاف در صورت پیروزی در انتخابات، در مسیر تحقق این میثاق نامه به عنوان سندی برای پیشرفت و توسعه اصفهان گام برخواهند داشت.»

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «دغدغه فکری این افراد در تنظیم بیانیه ای که در 12 بند، بایدها و نبایدها و راهکارهای کلیدی و راهگشای مدیریت شهری را مشخص کرده اند، قابل تحسین و احترام است.

 

ضمن تقدیر از این فعالان اجتماعی و تلاش کنندگان انتشار و اطلاع رسانی آن، باید گفت نه تنها نامزدهای اصلاح طلب در صورت راهیابی به شورای شهر مفاد روشن‌گرانه این میثاق نامه را در دستور کار قرار خواهند داد بلکه از همه کسانی که سهمی در تحقق این موضوعات دارند، می خواهند که این پیمان ها را برای سربلندی شهر و کشورشان در دستور کار قرار داده و پیمان خود با مردم را فراموش نکنند.»

 

 گفتنی است، مدتی پیش و در آستانه برگذاری انتخابات شورای شهر، جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران، فعالان مدنی و فرهنگی و روزنامه‌نگاران اصفهانی با امضای پیمان‌نامه‌ای با عنوان «میثاق با شهر و مردم اصفهان» ضمن بیان دیدگاه های خود درباره اولویت‌های آینده شهر اصفهان که باید مورد توجه شورای شهر چهارم قرار گیرد، مطالبات خود را از نامزدهای انتخاباتی شورای شهر اصفهان مطرح کردند.

 

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA