برنامه هم انديشي انجمن مفاخرمعماري در شهريور

برنامه هم انديشي انجمن مفاخرمعماري در شهريور

معمارنت- برنامه سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري ايران كه شهريور ماه ١٣٩٣ هر چهارشنبه در باغ موزه قصر برگزار مي شود به شرح زير اعلام شد:

 

معمارنت- برنامه سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري ايران كه شهريور ماه ١٣٩٣ هر چهارشنبه در باغ موزه قصر برگزار مي شود به شرح زير اعلام شد:

 

چهارشنبه 93/6/5: شهرِ سوخته

ساعت 5 تا 7:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/6/12: از تبارِ هنر

ساعت 5 تا 7:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/6/19: گیله وار

ساعت 5 تا 7:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/6/26: منظر سکونتگاه های کوهستانی

ساعت 5 تا 7:30 بعد از ظهر

 

لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید

www.ammi.ir

 

محل برگزاری: باغ موزه قصر

دکتر شریعتی – مطهری شرقی

تلفن دبیرخانه انجمن: 88430222 - 88430313