نتایج مسابقه ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی

نتایج مسابقه ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی
نویسنده: 
سوسن مومنی
نتایج مسابقه ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی

در این گزارش، ابتدا مروری بر اهداف موردنظر در این پروژه بیان می‌شود و در ادامه روند برگزاری مسابقه، مراحل اجرایی آن و نتایج حاصل‌شده به‌طور خلاصه ارائه‌شده است.

آمارهای رسمی جمعیت بافت فرسوده تاریخی تا سال 1395، حدود 12 میلیون نفر در مساحت 78 هزار و 274 هکتار و جمعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی 8.8 میلیون نفر در مساحت 65 هزار و 401 هکتار اعلام می‌کنند. این میزان از جمعیت ضرورت توجه بیشتر دولت و نهادهای غیر مردمی را در ارائه طرح‌های خلاقانه جهت انجام اقداماتی در راستای ساماندهی چندجانبه در این‌گونه از سکونتگاه‌ها را آشکار می‌سازد. برنامه طرح جامع مسکن 5 سیاست‌های اصلی برای پهنه‌های مختلف در نظر گرفته است که به شرح زیر است:
1.    برای بافت‌های فرسوده با پیشینه تاریخی، بارگذاری مجدد و مقاوم‌سازی
2.    برای بافت‌های فرسوده با پیشینه میانی نوسازی و تأمین مسکن جدید
3.    برای سکونتگاه‌های غیررسمی، ارتقاء تدریجی
4.    ی و بهسازی مسکن همراه با سیاست‌های رفاه اجتماعی
5.    برای بافت‌های فرسوده دارای کاربری‌های غیرشهری ناکارآمد، اراضی ذخیره نوسازی به‌صورت محدود.
سه دیدگاه برای سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح است که در ادامه عنوان و تحلیل‌شده‌اند:
ادامه مطلب...