رویدادها

نمايش فيلم كاراكاس:شهر غير رسمى

معماری: 
نمايش فيلم كاراكاس:شهر غير رسمى

«رخداد تازۀ مستند» در شصت‌ و هشتمین نشست پژوهشی خود برگزار می‌کند:

یکشنبه پنجم اسفندماه، ساعت 18
دومین نشست از سلسله نشست‌های «معماری و کنشگری»

نمایش مستند کاراکاس: شهر غیر رسمی «Caracas: The Informal City» - ساختۀ Rob Schröder (محصول سال 2007) - (مدت زمان: 110 دقیقه)
ارائۀ  بحث «معماری، ابزار کنشگری» توسط علی غرقی (معمار و طراح شهری) - (به مدت 45 دقیقه)

در دومین نشست از سلسه نشست‌های «معماری و کنشگری»، این بار به سراغ متخصصانی از حوزه طراحی و ساخت فضاهای مصنوع مي روندکه با کمک‌گرفتن از ابزارهای فنی و تحلیلی رشته‌های تخصصی خود، و کماکان در نقش «معمار/ شهرساز» در عرصه کنشگری اجتماعی/ سیاسی دست به عمل می‌زنند. این نشست دو بخش خواهدداشت:

تمدید مهلت ارسال طرح‌های مسابقه نیشابور و زاهدان

تمدید مهلت ارسال طرح‌های مسابقه نیشابور و زاهدان
معماری: 

با توجه به درخواست تمدید مهلت ارسال طرح‌های مسابقۀ ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونت‌گاه‌های غیررسمی برای خانه‌های محله چهارده معصوم نیشابور و شیرآباد زاهدان زمان ارسال طرح‌ها تمدید می‌شود.

مهلت ارسال طرح‌های محله چهارده معصوم نیشابور پایان روز جمعه 23 آذرماه 97
مهلت ارسال طرح‌های محله شیرآباد زاهدان پایان روز جمعه 7 دی‌ماه 97

 

رونمايي از كتاب معمارى معاصر ايران

معماری: 

اعضای پانل:
محمدسعید ایزدی، نگار حکیم، سیدرضا هاشمی و داراب دیبا

با حضور الکساندر ریگر (مدیرخانه فرهنگی اتریش در ایران و رئیس موسسه فرهنگی اتحادیه اروپا در ایران)

شعور تاریخی معماری ایرانی

معماری: 

دویست و نود و ششمین گفتمان هنر و معماری

شعور تاریخی معماری ایرانی

 

تاریخ معماری ایران، آن گونه که در آثار و بناهای این سرزمین شاهد هستیم، شعور کلی انسانی را در ساختن بسط داده است.

در این معماری، انسان به صورت های مسکونی، اعم از عبادتگاه، کاخ و خانه، آگاه تر شده است. آگاهی انسانی از معماری تدریجی است، اما نه به این معنی که تکامل مراحل آن یک تکامل زمانی است. سعی انسانی و آگاهی او از طبیعتِ منطقیِ مکانِ سکون به اقتضای دیالکتیک مکانی ابنیه و عمارات گوناگون، به عرصه ظهور در آمده است. ضرورت، عمیقاً برخاسته از مکان است تا زمان. از این روست که، برای مثال، به رغم گذشت دوره های تاریخی، میل به تقلید از نقوش دیوارهای تخت جمشید یا کنگره های طاق کسری در معماری ایرانی، همچنان وجود دارد.

تمدید مهلت ارسال طرح های نیشابور و زاهدان

معماری: 
تمدید مهلت ارسال طرح های نیشابور و زاهدان

تمدید مهلت ارسال طرح های مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی»

با توجه به درخواست تعدادی از شرکت کنندگان درمسابقه «طراحی ارتقاء تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی» مهلت تحویل مدارک دو هفته به تعویق می افتد.
بنابراین مهلت تحویل مدارک نیشابور 12 آذر و تحویل مدارک زاهدان 26 آذر می باشد.

گزارش نشست مسابقه ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در زاهدان

گزارش نشست مسابقه ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در زاهدان
نویسنده: 
معمارنت
معماری: 
گزارش نشست مسابقه ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در زاهدان

گزارش سفر گروه معمارنت به زاهدان
نشست زاهدان مسابقه طراحی معماری ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه غیررسمی در ایران
بازدید از محله شیرآباد زاهدان

 

محله شیرآباد زاهدان یکی از سایت‌های مسابقه طراحی معماری ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه غیررسمی ایران می‌باشد. هیئت اجرایی مسابقه برای برگزاری نشست معرفی مسابقه و ابعاد آن و همچنین بازدید از محله شیرآباد در این شهر سفری سه‌روزه را تدارک دید. این گزارش شامل فعالیت‌های گروه، جزییات نشست و بازخوردهای به‌دست‌آمده می‌باشد.

گزارش نشست نیشابور مسابقه ارتقاء تدریجی سکونتگاه های غیررسمی

معماری: 

در این نشست که طی دو سفر قبلی گروه معمارنت، تدارک آن دیده‌شده بود، ابتدا خانم مهندس مومنی از معماران همکار معمارنت، به تشریح اهداف، زمان‌بندی، نحوه اجرا و داوری مسابقه پرداخت.

سپس آقای سالاری پژوهشگر اقتصاد و جامعه‌شناسی به سکونتگاه‌های غیررسمی از دیدگاه جامعه‌شناسی و اقتصاد پرداخت.
خانم دکتر زنده‌دلان معمار و از اساتید دانشکده معماری نیشابور سکونتگاه‌های غیررسمی را از دیدگاه شهرسازی بررسی کرد. وی علاوه بر تعاریف متنوع به دلایل توسعه ‌این سکونتگاه‌ها اشاره کرد و سپس به تجربۀ این سکونتگاه‌ها در دیگر کشورها پرداخت. علل ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی، بررسی نگاه جهانی به پدیده  حاشیه‌نشینی در چند دهۀ گذشته و سیر آن به‌سوی بهسازی شهری از دیگر اشارات وی بود.

گزارش نشست تهران مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه

معماری: 

دومین نشست مسابقه «طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» در خانه گفتمان شهر و معماری تهران برگزار شد.
در این نشست که در پی نشست نیشابور برگزار می‌شد ابتدا خانم سوسن مؤمنی شرایط مسابقه، زمان‌بندی، ثبت‌نام تا ارائه جوایز، داوری طرح، داوری واحد ارتقاءیافته و دیگر جزئیات مسابقه را برای حاضران ارائه نمود.

آقای محمد سعید ایزدی اولین سخنران جلسه بود که سکونتگاه‌های غیررسمی را از دیدگاه شهرسازی بر اساس تجارب جهانی و تجارب داخلی بررسی کرد. در این زمینه اظهار داشت:

فراخوان طراحی المان و میادین کاشان

معماری: 

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان در راستای اهداف خود مبنی بر هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی میادین شهر، از کلیه معماران، طراحان و هنرمندان محترم دعوت می نماید تا در طراحی میدان ورودی شهر و میدان کتاب شهر کاشان بصورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند:

ملزومات و شناخت میادین:
1-    میدان ورودی شهر
این میدان بعنوان یکی از ورودی های اصلی شهر کاشان از سمت جاده قدیم قم و به عنوان بزرگترین میدان شهر به مساحت بیش از 25000 متر مربع واقع شده است، لذا از معماران و طراحان گرامی دعوت می گردد تا با در نظر گرفتن موارد ذیل نسبت به طراحی المان حجمی میدان مذکور اقدام نمایند.