پروژه

پروژه ساخت پناهگاه «تخت فریدون» در 4400 متری دماوند

پروژه ساخت پناهگاه «تخت فریدون» در 4400 متری دماوند

در آذرماه سال 1353 هادي مستوفی به همراه دو کوه‌نورد دیگر که هر سه در زمره کوه‌نوردان باتجربه و کارآزموده دانشکده فنی بودند، در جریان برنامۀ تدارکاتی و شناسایی و مشخص کردن مسیر، از راه یال شمال شرقی، تخت فریدون و از کنار یخچال «دبی سل» اقدام به صعود به قله دماوند کردند. پس از صعود به قله، در بازگشت هوا طوفانی شده و زنده‌یاد هادي مستوفی دچار لغزش و سقوط چند صد متري در شیب تند و یخ‌زده یخچال «دبی سل» شد و پیکر بی‌جان او در میانه‌هاي یخچال و در ارتفاع حدود 5000 متري متوقف گردید. در خرداد سال 1355 نیز سیروس رضوان قهفرخی دانشجوي ورودي 1354 دریکی از برنامه‌هاي سنگ‌نوردي دانشکده فنی از دیواره بند یخچال سقوط کرد و کشته شد.

براي زنده‌داشت یاد و خاطره این دو جان‌باخته‌ی کوه و نیز تسهیل صعودهاي زمستانی قله دماوند، مسئولان وقت اتاق کوه‌نوردی دانشکده فنی تصمیم به ساخت پناهگاه، در همان مسیر صعود «هادي مستوفی» گرفتند. برنامه‌ریزي، تدارکات و هماهنگی‌هاي مربوط به ساخت پناهگاه از اوایل سال 1355 و عملیات اجرایی...
ادامه مطلب...

 

ساختمان: 

خشت وخانه امروز

خشت وخانه امروز
نویسنده: 
بهروز مرباغي

به بهانه نشست «در جستجوی پایداری؛ خشت و خانه»
بهروز مرباغی
معمار و مدرس دانشگاه

 

ساختمان: