تاریخ درج در سایت: 05/09/2015 تعداد بازدید: 1,175 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
ماندانا منصوري

بهار جزیره سبز بود، از آن سبزهای تازه‌ای که توشان زرد و سفید هست، سبزِ تازه، سبز مثل این که هیچ وقت زمستان نبوده. اسم جزیره را بچه‌‌ها گذاشته بودند، بعدش هم بحث کرده بودند که در واقع جزیره نیست و شبه جزیره است، اما جزیره از نظر مفهومی باحال‌تر از شبه جزیره‌ست: تک افتاده و جدا، همین شد که سرِ...

تاریخ درج در سایت: 21/07/2015 تعداد بازدید: 1,577 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
هوشنگ گلشیری

اصفهان، مجلس اول
(جن نامه ، هوشنگ گلشیری)

بعد از امتحانات ثلث سوم پدر مرخصی گرفت و همه به اصفهان رفتیم، تنها باری كه به شهرمان برگشته‌بودیم. حقوق پدر دو برابر شده‌بود و می‌شد ولخرجی كرد.
دروازه‌نو، پشت بارو، خانـﮥ‏ عمه‌ها بود. خانـﮥ‏ خاله‌شازده چهارسوق علیقلی‌آقا بود: گنبدی...

تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 1,326 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
محمد سالاری

قطار که حرکت کرد، صداش بلند شد:
ـ هشت برگ جا داره برا شونزده تا کارت الکترونیک همه‌ش هزار تومن.
پسری که به سختی به چهارده سال می‌رسید. از جلوی من رد شد و رفت ته قطار. صداش بعد از دو سه متر در هیاهوی آدم‌ها و تق و تق قطار گم شد. قطار به ایستگاه رسید یک نفر از روی صندلی بلند شد و در...

تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 1,315 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
محمد سالارى

شروع به حرف زدن که کرد، لهجه‌اش آشکار  شد. اصفهانی نه چندان غلیظ، که در برخی کلمه‌ها و جمله‌هایش آثاری از دیار خود داشت.
ـ آدم از هر کجا که زن بگیره، همونجایی می‌شه، اومدم...

تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 1,816 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
رضا امیرخانی

تحریرات هرات (فصلی از کتاب جانستان کابلستان)

راه رفتن در هرات، گام زدن در تاریخ است. انگار که فرصتی برای‌ت فراهم آمده باشد تا ایران هشتاد سال پیش را ببینی. از سیزده ـ...

تاریخ درج در سایت: 31/05/2015 تعداد بازدید: 1,414 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
معمارنت

شهر، خودِ زندگی است و در شناخت آن، توجه به موضوع‌هایی چون کالبد، ساختمان، ترافیک، زیرساخت و جزآن‌ها، هستی این زندگی را فرو می‌کاهد. شهر، به‌جز آن‌ها، بستر وقوع مناسبات انبوهی از انسان‌ها است که در درون آن هستی، گذشته، آینده، آرزو، عشق، دوستی، دشمنی، نفرت، خاطره، منفعت، مالکیت...