تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 1,672 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
محمد سالاری

قطار که حرکت کرد، صداش بلند شد:
ـ هشت برگ جا داره برا شونزده تا کارت الکترونیک همه‌ش هزار تومن.
پسری که به سختی به چهارده سال می‌رسید. از جلوی من رد شد و رفت ته قطار. صداش بعد از دو سه متر در هیاهوی آدم‌ها و تق و تق قطار گم شد. قطار به ایستگاه رسید یک نفر از روی صندلی بلند شد و در...

تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 1,533 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
محمد سالارى

شروع به حرف زدن که کرد، لهجه‌اش آشکار  شد. اصفهانی نه چندان غلیظ، که در برخی کلمه‌ها و جمله‌هایش آثاری از دیار خود داشت.
ـ آدم از هر کجا که زن بگیره، همونجایی می‌شه،...

تاریخ درج در سایت: 20/07/2015 تعداد بازدید: 2,107 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
رضا امیرخانی

تحریرات هرات (فصلی از کتاب جانستان کابلستان)

راه رفتن در هرات، گام زدن در تاریخ است. انگار که فرصتی برای‌ت فراهم آمده باشد تا ایران هشتاد سال پیش را ببینی. از سیزده ـ...

تاریخ درج در سایت: 31/05/2015 تعداد بازدید: 2,349 تعداد نظرات: 0
نویسنده:
معمارنت

شهر، خودِ زندگی است و در شناخت آن، توجه به موضوع‌هایی چون کالبد، ساختمان، ترافیک، زیرساخت و جزآن‌ها، هستی این زندگی را فرو می‌کاهد. شهر، به‌جز آن‌ها، بستر وقوع مناسبات انبوهی از انسان‌ها است که در درون آن هستی، گذشته، آینده، آرزو، عشق، دوستی، دشمنی، نفرت، خاطره، منفعت، مالکیت...