مقاله

منطقه

منطقه
نویسنده: 
محمد سالاری

آخر حکیم‌نظامی که به خیابان خاکی فرح‌آباد می‌رسید، آسفالت تمام می‌شد. از دکان رضاچرخی تا آن‌جا، فاصله‌ای نبود. 

روبه‌رو تا چشم کار می‌کرد، بیابان خالی و آخرش هم کوه صفه بود. سمت راست با فاصلة زیاد کوی افسران و درجه‌داران و بعدش تک و توک ساختمان‌ها و ردیف درخت‌کاری‌هایی بود که در افق محو می‌شدند. سمت چپ، درست روبه‌روی خیابان حکیم‌نظامی، همان ساختمان قلعه‌مانند بود که برج نداشت. چهار دیواری بلندی که دیوار طرف خیابان فرح‌آبادش چند تا تو رفتگی و بیرون‌آمدگی داشت، با پنجره‌هایی به بیرون، که به‌احتمال، نورگیر بودند. اما درش به طرف مدرسه باز می‌شد؛ در بزرگی که بدون هیچ‌گونه درگاهی و چارچوبی، همین‌طور صاف و ساده توی دیوار نصب شده بود. از یک‌جا به بعد سربازی با تفنگ ایستاده بود و نمی‌گذاشت کسی نزدیک شود.

شهر: 

کن، محله ای بر لبه تهران

کن، محله ای بر لبه تهران
نویسنده: 
محمد سالاری

متن زیر، تفسیری است از بازدیدی که در تیرماه 1398 در چند نوبت از محلة کن داشتم. گزارش این بازدید را در پایان این متن آورده‌ام و خوانندگان پرحوصله و حرفه‌ای را پیشنهاد می‌دهم که نخست آن را بخوانند و خود به تفسیر آن بپردازند. آن‌گاه اگر خواستند، تفسیر مرا، به عنوان یکی از تفسیرهای ممکن، نیز بخوانند.

 

تفسیری بر گزارش بازدید از محلة کن

شهر: 

گروه واتساپی محله ما

نویسنده: 
آرش اخوت

چند روزیست یک گروهِ واتساپی بهنامِ «محله علی قلی آقا» درست شده است و اهالیِ محله، ازجمله اینجانب (البد مردِ خانه!) را به این گروه add کرده اند.

البته درواقع یکجور «کانال» است چون فقط ادمین میتواند چیزی در گروه بگذارد و فقط هم ادمین میتواند کسی را add کند. هنوز، که دو سه روزی از تاسیسِ این گروه میگذرد، البته هیچ مطلب یا پیامی در گروه درج نشده است؛ فقط تعدادِ دویستوچند نفری که یکی پس از دیگری add میشوند و همین حدود یا کمی کمتر افرادی که گروه را ترک میکنند. با اینوصف اما چند نکته ی قابل مالحظه را میتوان در سفیدیهای این »متن« خواند: 1 .اسمِ گروه یا کانال، اول «مسجد و محله علی قلی آقا» بود که پس از یک روز به «محله علی قلی آقا» تغییر یافت

 

 

شهر: 
دانلود فایل: 

یاریگری وهمبستگی اجتماعی در بستر یک تجربه جمعی:برلین

یاریگری وهمبستگی اجتماعی در بستر یک تجربه جمعی:برلین
نویسنده: 
مریم کهنسال نودهی

همه‌گیری ویروس کوید ۱۹ یکی از آن‌ دست تجربه‌های جمعی است که گرچه دوست‌داشتنی نیستند اما درس‌های زیادی برای آموختن دارند.

شیوه‌ی هر کشور، شهر، جامعه و اجتماعی در رویارویی با این بحران، متناسب با فرهنگ، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی آن متفاوت است. یکی از کشورهایی که در این زمینه در بسیاری از رسانه‌های جهان به‌عنوان الگو معرفی شده کشور آلمان است. من به‌واسطه‌ی موقعیت شغلی‌ام این امکان را داشته‌ام که دوران شیوع ویروس کوید ۱۹ را در شهر برلین تجربه و رفتار شهروندان این شهر و سیاست‌گذاری‌های مدیران کشور آلمان را از نزدیک رصد کنم. در این نوشته نمی‌خواهم به وجه مدیریتی این مسئله در آلمانبپردازم. این وجه را در یادداشت دیگری تحلیل کرده‌ام.

شهر: 

بخش مسکن در انسداد

بخش مسکن در انسداد
نویسنده: 
فردین یزدانی
بخش مسکن در انسداد

بحران اقتصادی که از اوائل دهه 1390 ،اقتصاد ایران و بخش مسکن را  فرا گرفته و با شروع دور دوم تحریم ها عمق بیشتری پیدا کرده ،بخش های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش مسکن را دچار انسدادی ساختاری کرده است .

چشم اندازهای موجود اقتصادی نشان می دهد که بحران کرونا تغییرات ساختاری را که از اویل دهه 1390 آغاز شده بود تشدید کرده و عملا بازار در سال جاری دچار نوعی قفل شدگی ساختاری خواهد شد که درآن هیچکدام از نیروهای بازیگر در سمت عرضه و تقاضا قادر به ایفای نقشی کار آمد نخواهند بود.

پاره ای از شاخص ها در هر دو سوی بازار را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 

شهر: 
منابع: 

منبع عکس :esfzibanews

هم‌روندی و ناهم‌روندی عرضه و تقاضای مسکن در ایران

هم‌روندی و ناهم‌روندی عرضه و تقاضای مسکن در ایران
نویسنده: 
محمد سالاری
هم‌روندی و ناهم‌روندی عرضه و تقاضای مسکن در ایران

تحولات بازار مسکن، همواره از عامل‌هایی چون تقاضای مصرفی و احتکاری و عرضه مسکن برای لایه‌های گوناگون اجتماعی اثر پذیرفته‌است.

. در این یادداشت، بر آن نیستم که برهم‌کنش این عامل‌ها را بسنجم، بلکه تنها می‌خواهم نیم‌نگاهی به رابطه تحولات تشکیل خانوار، به عنوان منشأ اصلی نیاز به مسکن و تغییرات تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی بیندازم. از این‌رو، برای تغییرات تعداد خانوار، از آمار سرشماری‌های سال‌های 1365 تا 1395 استفاده کرده و کوشیده‌ام فاصله بین سرشماری‌ها را با روند طبیعی بپوشانم. همچنین برای دستیابی به عرضه مسکن، آمار تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادر شده شهرداری‌ها را به‌کار گرفته‌ام.

شهر: 

بررسی الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان از خیابان انقلاب شهر سنندج

بررسی الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان از خیابان انقلاب شهر سنندج
نویسنده: 
شاهو کشاورزی
خیابان انقلاب شهر سنندج

شهریور 1385
مقدمه

پایه و اساس هر طرح مطالعاتی، تابعی است از دیدگاه نظری‌ای که پژوهشگر بر آن موضوع دارد. در واقع، هرطرح مطالعاتی در هر مقیاس و موضوعی، برای اینکه از نظر محتوی و عملکرد دارای ارزش و اعتبار باشد باید به یک نظریه قابل قبول و معتبر اتکا کند. (بحرینی، 1378). بر همین اساس، مطالعه الگوهای رفتاری دارای چنان اهمیتی هستند که اگر قرار باشد

شهر: 
پانوشت: 

 

  1.   لازم به ذکر است که منظور از بنگاه تجاری در درون این کریدور، فضایی است مبتنی بر اقتصاد تجاری ناهنجار که بیشتر خصیصه‌های یک نوع دلالی کلان را دارد، در هر صورت تناقض ماهیت تجارت با هدف پشتوانه تولید ملی و بومی با این گونه تجارت حاکم بر این مکان وحتی کل بنگاه‌های تجاری کشور و ممالک جهان سوم مسئله قابل ذکری است که مد نظر پژوهشگر نیز بوده است.  
  2.   قیمت مغازه‌های واقع در جداره خیابان با میانگین مساحت 12 متر مربع رقمی میان 80-120 میلیون تومان را شامل می‌شود. ماخذ: مصاحبه پژوهشگربه تاریخ پانزدهم مرداد 1385
  3.   تشخیص محل‌های توقف وسایل دستفروشی علاوه بر مشاهده خود پژوهشگر از مصاحبه‌های صورت گرفته با مردم، نتیجه شده است.
  4.   رجوع شود به :هفته نامه بازار کار ،سال ششم ، شماره 269، مورخ شنبه سوم تیر ماه 1385
  5.   مصاحبه پژوهشگربه تاریخ یازدهم مرداد 1385
  6.   رجوع شود به :هفته نامه بازار کار ،سال ششم ، شماره 269، مورخ شنبه سوم تیر ماه 1385
  7.   در طی مصاحبه با آقای حسن زاده از مهندسان مشاور بوم نگار پارس در رابطه با علل مقبولیت پدیده دستفروشی در منطقه ، چنین ایده‌ای عنوان گردید.-بحرینی،سید حسین. 1378. تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی. انتشارات دانشگاه تهران.

شهر سریع یا شهر شاد، انتخاب شما چیست؟

شهر سریع یا شهر شاد، انتخاب شما چیست؟
نویسنده: 
فرشید مقدم

یادداشتی دربارۀ جنبش شهرهای آرام
فرشید مقدم، پژوهشگر اجتماعی

در کشورهای غربی طی چندین دهه فکر می‌کردند یکی از هدف‌های اصلی توسعۀ شهری باید افزایش سرعتِ حمل و نقل باشد.

. با راه‌های افزایش سرعت آشناییم: احداث اتوبان، کمربندی، پُل، تقاطع غیرهمسطح، قطار شهری و غیره. بسیاری از شهرها این راه‌ها را امتحان کرده‌اند. در دهه‌های گذشته مخصوصاً در الگوی آمریکاییِ شهرسازی، پروژه‌های توسعۀ زیرساخت‌های حمل و نقل به‌طور گسترده اجرا شده است. در شهرهای اروپائی البته خوش‌بینی نسبت به رشد زیرساخت‌ها کمتر بوده است؛ با این حال آنها هم دوران «عشق سرعت» را تجربه کرده‌اند.

شهر: 
منابع: 

روزنامۀ گاردین، 30 نوامبر 2004، مشاهده شده در 98/05/01، قابل بازیابی در www.theguardian.com/uk/2004/nov/30/research.transport

وبسایت هپی‌سیتی‌لب، مشاهده شده در 98/05/01، قابل بازیابی در http://www.thehappycitylab.com/project/the-happy-city-experiment

زندگی اشتراکی در خانه‌های اشتراکی: راهکار یا تهدید

زندگی اشتراکی در خانه‌های اشتراکی: راهکار یا تهدید
نویسنده: 
روناک حسینی
زندگی اشتراکی در خانه‌های اشتراکی: راهکار یا تهدید

«شهرها روز به روز بزرگتر، خانه‌ها روز به روز گران‌تر و فضاها روز به روز کوچک‌تر می‌شوند. همه‌ی این‌ها مردم را به سمت زندگی اشتراکی می‌کشاند. در زندگی اشتراکی (co-living)، شما دریک فضای خصوصی کوچک و یک فضای مشترک بزرگ با گروه بزرگ‌تری از انسان‌ها زندگی می‌کنید و از امکانات مشترکی استفاده می‌نمایید و فرصت می‌یابید که با دیگران معاشرت کنید».

این شعاری است برای ترویج یک نوع جدید از زندگی یا همان “new life style”که کمپانی‌هایی مانند دکلکتیو (theCollective)، کومون(common) و وی لیو (we live)‌‌، مدت‌هاست تبلیغ می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی بر روی آن صورت می‌دهند. «تغییر روش زندگی آدم‌ها» و به اشتراک گذاشتن بیشتر‌‌‌ان چیزهایی که تابه‌حال خصوصی بوده در دستور کار چرخانندگان دنیای اقتصاد و نخبگان دنیای جدید است. به‌راستی زندگی اشتراکی چیست و از کجا آمده است؟

تاریخچه

شهر: 
منابع: 

-    https://www.pinterest.dk/claireflurin/purehouse-labs-reading
-    https://www.businessinsider.de
-    https://medium.com/purehouselab/what-is-co-living-2a228a04600c
-    https://www.citymetric.com/fabric/here-are-five-lessons-future-co-living...
-    http://onesharedhouse2030.com
-    https://www.fastcompany.com
-    https://archinect.com
-    https://www.hacknsleep.com
-    http://onesharedhouse2030.com
-    https://www.auroville.org
-    standard.co.uk
-    Co-Living and the Common Good,  Edited by Atif Shafique, RSA Action and Research Centre, March 2018, زندگی اشتراکی و کومون خوب، موسسه تحقیقاتی RSA
-    Rentals, Sharing Economy and the Future of Living, LUMOS View, By Joel Finningley, September 21, 2016 اجاره، به اشتراک‌گذاری اقتصاد و آینده زندگی، موسسه لوموس
-    CO-LIVING NEED ASSESSMENT, June 2017, Report prepared for Rainbow Properties ارزیابی نیازمندی‌های زندگی، ژوئن ۲۰۱۷، گزارش تحقیقاتی برای موسسه رینبو
-    Studie am Beispiel des Projektes „Lebensraum“ zur Erhebung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzens der Wohnform „Cohousing“ für das Land Niederösterreich, F-2150 مطالعه بر روی نمونه پروژه “Lebensraum” برای ارزیابی مزایای اقتصادی و اجتماعی شکل مسکن “Cohousing” برای استان اتریش سفلی،
-    Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, Kathryn McCamant, Ellen Hertzman, Ten Speed Press, 1994 – Social Science Cohousing: یک رویکرد معاصر برای مسکن خودمان، کاترین مک کامانت، الن هرتسمان، مقاله روزنامه Speed Press، ۱۹۹۴ – بخش علوم اجتماعی

 

گزارشی از چند محله شهر رشت

گزارشی از چند محله شهر رشت
نویسنده: 
محمد سالاری
گزارشی از چند محله شهر رشت

زمستان 1391

محله استادسرا

محله استادسرا، در گوشه‌اي بين خيابان‌هاي معلم در غرب و شمال، سعدي در شرق و طالقاني و سبزه‌ميدان در جنوب جاي دارد. چهار خيابان کم‌عرضِ پر پيچ و خم، به نام‌هاي استادسرا، ميرزا کوچک‌خان، مهرشريف و سهيل دبيري دسترسي دروني محله را تأمين مي‌کنند. اين چهار خيابان در چهار راهي نه چندان سرراست، به هم مي‌رسند و مرکز محله را شکل مي‌دهند. کوچه استادسرا با بيش‌ترين شکستگي و پيچ و خم به سبزه ميدان، يعني بزرگ‌ترين ميدان شهر رشت مي‌پيوندد. ساختمان‌هاي مجاور اين کوچه‌ها نامنظم‌اند.

شهر: