مهندسان

مشق ساخت از اهر تا اهواز

مشق ساخت از اهر تا اهواز

معمارنت-مهندس صادقی یکی از شناخته‌شده‌ترین سازندگان در سطح ملی است که پس از تحصیل در رشتۀ مهندسی عمران در انگلیس به ایران بازگشته و تاکنون پروژه‌های ملی شاخصی چون بیمارستان شهید بقایی اهواز، ساختمان محل اقامت اجلاس سران و مجلس شورای اسلامی را مدیریت کرده است.

 

برای معرفی بیشتر نحوۀ ساخت این پروژه‌ها، معرفی یک سازندۀ موفق و نیز انتقال تجربیات عملی ایشان در دفتری مدرن و ساختۀ وی طی سه گفتگو، پای صحبت‌های مهندس صادقی می‌نشینیم؛ بخش اول دورۀ تحصیلات و کسب تجربه تا سال 73(شامل پروژه‌های اهواز و خوزستان)، بخش دوم از سال 73 تا سال 79 (مرمت مجلس ملی سابق که دچار آتش سوزی شده و پس از آن ساختمان محل اقامت اجلاس سران، موزۀ قرآن و مجلس شورای اسلامی جدید) و بخش سوم از سال 80 تا کنون (جدایی از وزارت مسکن و ادامۀ کار ساخت و ساز در تجربۀ شرکت همپایه و هولدینگ گروه 14 پارس). بخش نخست این گفتگوها را با شرحی بر زندگی او آغاز می‌کنیم.

 

گفتگو با مهندس جلال صادقی
قسمت نخست

گفتگو از سارا کریمی

 

 

معمارنت-مهندس صادقی یکی از شناخته‌شده‌ترین سازندگان در سطح ملی است که پس از تحصیل در رشتۀ مهندسی عمران در انگلیس به ایران بازگشته و تاکنون پروژه‌های ملی شاخصی چون بیمارستان شهید بقایی اهواز، ساختمان محل اقامت اجلاس سران و مجلس شورای اسلامی را مدیریت کرده است.

ساختمان: